Certificate for the management system according to ISO 9001:2015

Tarptautinės standartizacijos organizacijos sudarytas Kokybės vadybos sistemos standartas orientuotas į strateginį organizacijos vystymą, darbo našumo didinimą, veiklos efektyvumą ir kaštų taupymą. Šis standartas yra realizuotas įmonės viduje, o jo realizavimą įrodo galiojantis sertifikatas.