ES projektai

Produkcijos sertifikavimas

Projekto metu bus įgytas pagal ECOCERT/COSMO standartą „COSMOS-standard Cosmetics Organic and natural Standard“, (Version 3,0-1 September 2018), sertifikatas COSMOS NATURAL, kurio reikia sklandžiai plėtrai į pasirinktas rinkas. Tarptautinių standartų laikymasis yra vienas iš patikimų ir efektyvių būdų įmonei siekiant įsitvirtinti tarptautiniame kontekste ir išlaikyti produkcijos konkurencingumą. Planuojami projekto rezultatai atsispindės įmonės eksporto augime.

 • Projekto uždavinys – skatinti Lietuvos kosmetikos gamintojos UAB „Cosmoway“ konkurencingumą užsienio rinkose.
 • Projektas finansuojamas UAB „Cosmoway“ nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-802 „Expo sertifikatas LT“.
 • Projekto pavadinimas– „UAB „Cosmoway“ produkcijos sertifikavimas“
 • Projekto vykdytojas– UAB „Cosmoway“

Gamybos procesų skaitmeninimas

Projekto metu bus įsigyjamas modernios gamybinės įrangos komplektas – produkto gamybos linija. Nauja įranga leis išplėsti įmonės gamybinius pajėgumus, sumažinti žaliavų bei el. energijos suvartojimą ir taip užtikrinti stiprią konkurencinę poziciją kosmetinių gaminių rinkoje.

 • Projekto tikslas – įmonės gamybos procesų skaitmeninimas, sudarant sąlygas darbo našumo augimui. Diegiamos skaitmeninės technologijos, kurios leis įmonei veikti našiau, lengviau prisitaikyti prie besikeičiančios rinkos, pirkėjų poreikio bei efektyvinti darbo procesus.
 • Projektas finansuojamas UAB Cosmoway nuosavomis lėšomis ir Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. Nr. 03.3.1-LVPA-K-854 „Pramonės skaitmeninimas LT“
 • Projekto pavadinimas – „UAB „Cosmoway“ gamybos procesų skaitmeninimas“
 • Projekto vykdytojas – UAB „Cosmoway“

Investicijos į kovai su COVID-19 reikalingų dezinfekavimo priemonių gamybą

Šiuo metu UAB „Cosmoway“ aktyviai gamina veido, kūno ir plaukų puoselėjimo priemones Italijos, Danijos, Portugalijos ir kitų Europos šalių prekės ženklams. Įmonės produkcija atitinka aukščiausius gamybos standartus ir tuo pačiu nuolat yra investuojama į inovatyvios gamybos verslo plėtrą. Siekdama modernizuoti gamybinę bazę, skatinti inovacijas gamyboje, didinti darbo našumą ir efektyvumą, produkcijos kokybę bei prisidėti prie kovai su COVID-19 reikalingų produktų gamybos, UAB „Cosmoway“ inicijavo projektą „Investicijos į kovai su COVID-19 reikalingų dezinfekavimo priemonių gamybą“, kurio metu numato įsigyti ir gamybos procese įdiegti modernias ir inovatyvias dezinfekavimo priemonių gamybos technologijas, kurios leis pagaminti dezinfekavimo priemones: dezinfekcinį rankų skystį ir valomąjį rankų gelį. 

 • Projekto tikslas – įsigyti ir gamybos procese įdiegti modernias ir inovatyvias dezinfekavimo priemonių gamybos technologijas, kurios leis pagaminti dezinfekavimo priemones: dezinfekcinį rankų skystį ir valomąjį rankų gelį. 
 • Šis Projektas iš dalies finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ Nr. 03.3.1-LVPA-T-859 priemonę „COVID-19 produktai LT“. Bendra projekto vertė siekia 512.157,00 eurų, iš kurių 486.549,15 eurų sudaro Europos Sąjungos subsidija, o 25.607,85 eurų – įmonės nuosavas indėlis. Projekto veiklos pradėtos įgyvendinti 2021 m. vasario mėn. 19 d. ir bus užbaigtos 2021 m. balandžio mėn. 8 d.
 • Projekto pavadinimas – Investicijos į kovai su COVID-19 reikalingų dezinfekavimo priemonių gamybą
 • Projekto vykdytojas – UAB „Cosmoway“