For the certification procedure EN ISO 22716:2007

For the certification procedure EN ISO 22716:2007 Cosmetics – Good Manufacturing Practice (GMP) – Good manufacturing practice guidelines – Tarptautinės standartizacijos organizacijos sudarytas kosmetikos gaminių standartas kuriame pateikiamos kosmetikos gaminių geros gamybos praktikos rekomendacijos ir apibrėžiantis veiklą, leidžiančią pasiekti, kad gaminiai atitiktų nustatytus reikalavimus. Šis standartas yra realizuotas įmonės viduje , o jo realizavimą įrodo galiojantis sertifikatas.